fbpx

Nieuws

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. In het nieuwe WVV spreken we niet meer van zaakvoerders maar van bestuurders.

Drie jaar, zo lang heeft de controleur om te onderzoeken of het bedrag van de aangegeven inkomsten correct is.

Ons pensioen, het blijft veel mensen beroeren. De afgelopen jaren werden diverse wijzigingen doorgevoerd. Politieke partijen spreken over het verlagen dan wel verhogen van de pensioenleeftijd. Tijd voor een overzicht van de huidige situatie.

Midden 2017 werd de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. Eén van de positieve maatregelen is het stapsgewijs verlagen van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Het belang van een btw-conforme factuur wordt vaak onderschat. De verplichte vermeldingen op een factuur zijn belangrijk voor zowel de belastingplichtige – dienstverrichter/leverancier als voor de afnemer. Wat moet u zeker vermelden?

Met de lente voor de deur is het tijd voor de schoonmaak. Ook in onze administratie kunnen we een en ander op orde zetten. Maar welke documenten moeten we nu eigenlijk bijhouden en hoe lang?