fbpx

Even in herinnering brengen: het Zomerakkoord werd in de loop van 2017 door de regering Michel gestemd. Eind december 2017 werd de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Lees hier een aantal tips.

De wet voorziet in een aantal fasen waarin bepaalde maatregelen van kracht worden. Voor de wijzigingen van 2018 en 2019 verwijzen we graag naar eerder gepubliceerde artikels in de nieuwsrubriek van Finum Accountants.

In dit artikel gaan we dieper in op de maatregelen die van kracht zijn:

 • Vanaf het aanslagjaar 2021;
 • Vanaf 1 januari 2020.

We geven ook een aantal tips voor het einde van 2019.

Maatregelen van toepassing vanaf aanslagjaar 2021

Deze maatregelen zijn van toepassing op het aanslagjaar 2021 (vangt ten vroegste op 1 januari 2020 aan). Dit zijn de meest in het oog springende:

 • Verdere tariefdaling in de vennootschapsbelasting. Het basistarief daalt naar 25% en het verlaagd tarief is 20%. Samen met de tariefdaling wordt ook de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft.
 • De aftrekbaarheid van de autokosten wordt nog steeds bepaald door de CO² van de wagen, maar er geldt een nieuwe berekeningswijze. De formule om het aftrekpercentage voor de autokosten te bepalen wordt: 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2-uitstoot per kilometer)

Waarbij coëfficiënt: 1 dieselmotor - 0,95 benzinemotor - 0,90 voor aardgasmotor tot 12PK;

Het aftrekpercentage kan niet lager zijn dan 50% (uitgezonderd 40% als CO2 >200gr/km) of hoger dan 100%.

Deze nieuwe berekening van aftrekbaarheid wordt ook doorgetrokken naar de brandstofkosten waar deze vroeger voor 75% afgetrokken werden.

 • Andere maatregelen zijn onder andere:
  • Afschaffing van 120% aftrekbaarheid voor bijvoorbeeld elektrische auto’s en bedrijfsfietsen;
  • Niet aftrekbaarheid van boetes opgelegd door de administratie;
  • Mogelijkheid tot omzetten vrijgestelde reserves in gewone belaste reserves aan een verlaagd tarief.

Maatregelen van toepassing vanaf 1 januari 2020

Deze maatregelen zijn niet gekoppeld aan een aanslagjaar maar onverwijld van toepassing vanaf 1 januari 2020. Het gaat andere over:

 • Verplichte ‘pro-rata temporis’ afschrijving van de investeringen, niet alleen voor grote vennootschappen maar ook voor alle kmo-vennootschappen. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om een volledig jaar af te schrijven in het jaar van aanschaf.
 • Afschaffing van de degressieve afschrijvingen.
 • Duidelijkheid over het begrip ‘marktrente’: dit zowel voor de herkwalificatie van intresten in dividenden, maar ook voor de debetintresten op de rekening courant.
 • Terugbrengen van de investeringsaftrek naar 8%.

Tip voor het einde van 2019

De belangrijkste tip betreft het anticiperen op de verdere tariefdaling. Voor vennootschappen die geen gebruik kunnen maken van het verlaagd tarief is het wenselijk om in het boekjaar 2019 nog voldoende bedrijfsmatige kosten te voorzien. Op deze manier kunnen zij de belastbare winst drukken. De belastbare winsten worden in 2019 immers nog aan 29,58% belast. Dit kan onder andere door nu nog investeringen te doen voor het jaareinde. Daarnaast kan de bedrijfsleider nagaan of er nog ruimte is in de groepsverzekering om nog een bijkomende premie te storten. 

Kleine ondernemingen hebben bovendien in 2019 nog de mogelijkheid om te genieten van een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 20%. Vanaf 1 januari 2020 daalt deze terug naar 8%.

Meer info over de hervormde vennootschapsbelasting? Neem gerust contact op, Finum Accountants houdt de wetgeving nauwgezet in de gaten.

CTA blok nieuwsbericht 2

Lees ook