fbpx

1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Vennootschappen opgericht na 1 mei 2019 zijn volledig onderworpen aan het nieuwe wetboek. Maar wat met bestaande vennnootschappen?

Bestaande vennootschappen

Indien uw vennootschap werd opgericht voor 1 mei 2019 heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kan een vrijwillige statutenwijziging doorvoeren tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020. Vanaf deze statutenwijziging is het WVV van toepassing.
  • U onderneemt niets tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 zijn er dwingende bepalingen in het WVV van toepassing.
  • Vanaf 1 januari 2024 moeten alle statuten conform het WVV zijn en zijn alle bepalingen van het WVV van toepassing.

Opgelet:

  • Een nv blijft een nv.
  • Een bvba wordt een bv en een cvba die niet aan de definitie van een cv beantwoordt, wordt ook een bv.
  • De e-bvba en s-bvba houden op te bestaan. Deze zullen een bv worden.
  • Indien bij een cbva geen statutenwijziging is op 1 januari 2024: van rechtswege omzetting.
  • Vanaf 1 januari 2020 worden in een bv (vroegere bvba) het kapitaal, de wettelijke reserve en het niet-volgestort deel van het kapitaal omgevormd in ‘statutair onbeschikbaar eigen vermogen’ en ‘niet opgevraagde inbrengen’.

Met een vennootschap opgericht voor 1 mei 2019 zal u dus steeds naar een notaris moeten om de statuten te laten aanpassen.

In onze volgende artikelen gaan we dieper in op de bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Overweegt u een statutenwijziging of wijziging van vennootschapsvorm? Vraag raad aan onze experts wanneer u dit het best kan doen.

CTA blok nieuwsbericht 2

Lees ook