fbpx

De regering riep diverse maatregelen in het leven om bedrijven en ondernemers door de corona-crisisperiode te loodsen.

 

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen als voor werkgevers en werknemers. Denk maar aan het uitstel van betaling sociale bijdragen, het overbruggingsrecht, de werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoedingen, de hinderpremie, compensatiepremie, enzovoort.

Wat is de fiscale impact van deze maatregelen?

Uitstel betaling sociale bijdrage zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen uitstel van betaling vragen. De uiterste betaaldatum wordt zo verlegd naar 2021. Deze maatregel geeft zuurstof aan de ondernemer maar heeft ook een fiscale impact.

  • Aftrekbare beroepskost: Enkel de in 2020 betaalde sociale bijdragen tellen mee als beroepskost. Ze zijn dus aftrekbaar aan de gewone belastingtarieven (dit zijn de progressieve tarieven naarmate het inkomen stijgt).
  • Berekening IPT: Als u de sociale bijdragen laat betalen via uw vennootschap en als deze dus meetellen als een ‘voordeel alle aard’, dan heeft het uitstel ook een impact op de hoogte van de IPT (Individuele Pensioentoezegging). Dit omdat de hoogte van de IPT afhankelijk is van de bruto bezoldiging.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen het overbruggingsrecht aanvragen voor de maanden maart, april en mei. De hoogte varieert in functie van diverse factoren. Hiervoor verwijzen we naar onze interactieve Finum Covid-19 assistent op onze website.

Het is nuttig om hier de fiscale regels te kennen:

  • Op deze uitkering wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor dit vervangingsinkomen wordt een fiche 281.18 opgesteld. U betaalt belastingen op dit inkomen zoals op uw andere beroepsinkomsten. Dit wil zeggen aan de normale progressieve tarieven.
  • Het vervangingsinkomen telt niet mee voor de berekening van uw sociale bijdragen. Er is dus geen impact op uw afrekening voor 2020.

Werkloosheidsuitkering

De werknemers die in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) zitten, ontvangen hiervoor een werkloosheidsuitkering.

Wat zijn hier de fiscale spelregels:

  • Het betreft een vervangingsinkomen waar wel bedrijfsvoorheffing op wordt ingehouden. Zo wordt bij iedereen 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit is evenwel niet de eindbelasting. Het uiteindelijke belastingtarief hangt af van je andere inkomsten en wordt belast aan de gewone progressieve tarieven.
  • Bovenop de basisuitkering zijn er ook nog aanvullende vergoedingen. Ook deze zijn belastbaar tegen de gewone progressieve tarieven.

Hinderpremie en corona-compensatiepremie

Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moeten sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie van 4.000 euro. Voor de praktische vragen verwijzen we nogmaals naar onze Finum Covid-19 assistent. Deze premie is vrijgesteld van belastingen. Deze fiscale regeling van de hinderpremie bestond al, bijvoorbeeld in het kader van openbare werken.

Ondernemingen en zelfstandigen die omwille van exploitatiebeperkingen hun omzet sterk zien afnemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden de corona-compensatiepremie van 3.000 euro aanvragen. Deze premie zal ook vrijgesteld zijn van belastingen. Althans dat is de bedoeling van de wetgever. Finum Accountants volgt dit voor u op de voet op.

Meer info welke corona-maatregelen gelden in uw situatie? Neem gerust contact op, Finum Accountants houdt ook nieuwe maatregelen nauwgezet in de gaten.

CTA blok nieuwsbericht 2