fbpx

Wanneer een vennootschap winst maakt, zijn er verschillende mogelijkheden om deze te verdelen. Eén van deze mogelijkheden is de aanleg van een liquidatiereserve. Sinds het aanslagjaar 2015 werden de eerste liquidatiereserves aangelegd uit de winst van het boekjaar 2014.

Wat is een liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve ontstaat wanneer de vennootschap haar winst na belastingen, geheel of gedeeltelijk, overboekt naar een aparte reserverekening onder het eigen vermogen (dit is de onaantastbaarheidsvoorwaarde). Op het bedrag van deze overboeking is men een anticipatieve heffing verschuldigd van 10%.

Wanneer het aangelegde bedrag vijf jaar behouden blijft op deze reserverekening, zal men dit bedrag kunnen uitkeren als een dividend tegen 5% roerende voorheffing. Indien men de vennootschap zou vereffenen, vooraleer de termijn van vijf jaar werd verstreken, is er zelfs geen roerende voorheffing verschuldigd.

Hoe wachttermijn berekenen?

Zoals eerder vermeld werden de eerste liquidatiereserves aangelegd vanaf het aanslagjaar 2015,  inkomsten 2014. Om de wachttermijn te berekenen, start men vanaf de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve werd aangelegd. De eerste liquidatiereserves werden dus aangelegd vanaf 31 december 2014:

image

Dus op 31 december 2019 + 1 dag wordt de wachttermijn gerespecteerd.

Uitkering dividenden

In het boekjaar 2020 zullen dus de eerste dividenden met 5% roerende voorheffing worden uitgekeerd.

De gewone algemene vergadering, die de jaarrekening van het boekjaar 2019 goedkeurt, kan beslissen om de liquidatiereserve uit te keren. Hierbij zal de liquidatiereserve overgeboekt worden naar de rubriek “Te betalen dividenden”. De liquidatiereserve zal niet langer terug te vinden zijn onder zijn rubriek in het eigen vermogen.

Het is hierbij belangrijk om te onthouden dat de overboeking van de liquidatiereserve naar ‘te betalen dividenden’ geen schending is van de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Vanaf het moment van goedkeuring door de algemene vergadering van het dividend, en dus het dividend betaalbaar gesteld wordt (roerende voorheffing zal dus ook opeisbaar worden), zal de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet langer nageleefd worden. (zie Parlementaire vraag nr. 1533 van 16 maart 2017 door Dhr. Luk Van Biesen)

Dubbele uitkeringstest

Ook al dateert de aanleg van de liquidatiereserves van eerdere belastbare tijdperken, de uitkering ervan zal vanaf 1 januari 2020 onderhevig zijn aan de dubbele uitkeringstest bij een BV (voorheen bvba) en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het ‘Wetboek voor vennootschappen en verenigingen’. (lees ook: Weldra BV’s zonder kapitaal)

Wilt u meer informatie over de liquidatiereserve en de uitkering van dividenden? Neem met uw vraag gerust contact op met Finum Accountants!

CTA blok nieuwsbericht 2