fbpx

De nieuwe WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)-norm werd vanaf 1 september 2018 de nieuwe norm voor de bepaling van het CO2-uitstootgehalte van alle nieuw geproduceerde personenwagens. Deze norm vervangt de NEDC (New European Driving Cycle)-norm. Wat betekent dit precies?

Overgangsperiode

Vandaag bestaat er nog een overgangsperiode waardoor alle autoconstructeurs voor nieuwe wagens nog de theoretische NEDC-waarde moeten berekenen. Nieuwe wagens die gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-test krijgen dus twee CO2-uitstootgehalten.

Wat is de impact van die nieuwe waarden en waar vindt u de CO2-uitstoot?

Gelijkvormigheidsattest

In het verleden was het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs) heilig voor de fiscus om de officiële CO2-uitstoot van de auto te kennen. Elk ander stuk werd als niet bewijskrachtig beschouwd. Maar vanaf 1 juli 2019 is er een nieuw inschrijvingsbewijs voor Belgische wagens, waarop de CO2-uitstootwaarde niet langer terug te vinden is. De CO2-uitstoot is nu af te lezen op het gelijkvormigheidsattest (Rubriek 49.1).

De CO2-waarde van uw wagen kunt u ook zelf opzoeken via de website van de DIV: www.mobilit.fgov.be (mijn voertuig, mijn plaat).

Wat vanaf 1 januari 2021?

Enkel voor de wagens die alleen volgens de NEDC-cyclus gehomologeerd waren, wordt die NEDC-waarde als basis genomen voor de berekening van de autofiscaliteit.

Voor voertuigen met twee CO2-uitstootwaarden (NEDC en WLTP, zie COC rubriek nr. 49.1 en 49.4) heeft de belastingplichtige de vrije keuze: ofwel de NEDC 2.0-waarde ofwel de WLTP-waarde.

Het kon niet de bedoeling zijn om een identieke auto ineens zwaarder te belasten omdat de uitstoot op een andere manier gemeten wordt. Daarom werd in de overgangsregeling toegestaan om de NEDC te blijven gebruiken voor automodellen met twee CO2-uitstootwaarden.

Tot wanneer loopt de overgangsperiode?

Officieel zou de overgangsregeling lopen tot 31 december 2020. Men vreesde dat vanaf 2021 enkel de WLTP-waarden bepalend zouden worden voor de berekening van de autofiscaliteit. Maar zover komt het voorlopig niet. Ook in de toekomst geldt het principe dat de belastingplichtige mag kiezen tussen WLTP en NEDC. De overgangsregeling loopt dus gewoon door in de jaren na het jaar 2020 totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden.

Wat met de nieuwe wagens in 2021?

Voor nieuwe wagens, ingeschreven vanaf 1 januari 2021, zal het fiscale statuut op basis van de WLTP-waarde bepaald worden indien de autoconstructeur geen NEDC 2.0 waarde meer zal berekenen. Tot eind 2020 zijn de autoconstructeurs verplicht om een NEDC (2.0)-waarde te berekenen. Nadien hebben ze de keuze. Die keuze zal dan fiscale gevolgen hebben voor de koper. Is alleen de WLTP-uitstoot bekend, dan zal die gelden. Voor auto's ingeschreven vóór 1 januari 2021 zal er dus in 2021 niets veranderen: NEDC blijft het uitgangspunt als die waarde gunstiger is.

Rekenvoorbeeld impact van de verschillende CO2-waarden

Volkswagen Passat (benzine)

Aftrekbaarheid in boekjaar 2019: benzine – 114g CO2 (NEDC) / 130g CO2 (WLTP)

  • Brandstof: 75,00%
  • Andere kosten: 80,00%

Aftrekbaarheid in boekjaar 2020 met NEDC

  • Brandstof en andere kosten: 120% - (0,5% x 0,95 x 114)= 65,85%

Aftrekbaarheid in boekjaar 2021 met WLTP

  • Brandstof en andere kosten: 120% - (0,5% x 0,95 x 130)= 58,25%

Wilt u een gedetailleerde berekening van uw huidige wagen of nieuwe wagen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Finum Accountants.

CTA blok nieuwsbericht 2