fbpx

Nieuws

Kmo’s kunnen van een gunstiger tarief in de vennootschapsbelasting genieten onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat de onderneming aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijke persoon, een minimale bezoldiging van 45.000 euro bruto uitkeert.

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is belangrijk dat de vennootschap dit tijdig en op de juiste manier doet, want het nalaten hiervan kan een behoorlijk prijskaartje met zich meebrengen.

Met ingang van dit jaar daalt de vennootschapsbelasting. De wijziging verloopt in 2 fases.