fbpx

Nieuws

Met de lente voor de deur is het tijd voor de schoonmaak. Ook in onze administratie kunnen we een en ander op orde zetten. Maar welke documenten moeten we nu eigenlijk bijhouden en hoe lang?

De tijdelijke verhoging van de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20% is één van de positieve gevolgen van de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (BS 29.12.2017). Een bijzonder interessante maatregel.

Voordelen alle aard ontstaan wanneer de werkgever/vennootschap bepaalde voordelen toekent aan de bedrijfsleider of werknemer. De waarde van het voordeel wordt berekend aan de hand van formules met vastgelegde coëfficiënten of aan de hand van forfaitaire bedragen.

Start u uw zaak als een eenmanszaak of vennootschap? We krijgen regelmatig deze vraag. Terecht, want de vraag is niet even eenduidig om te beantwoorden. In dit artikel beperken we ons tot de echte starters die niet met andere partners/aandeelhouders in zee gaan.

Het voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt berekend aan de hand van een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-uitstoot past men elk jaar aan aan de gemiddelde uitstoot van de nieuwe wagens.

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer. Ook de gestructureerde mededeling wijzigt.