fbpx

De Federatie van het Notariaat en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten slaan de handen in elkaar voor een nieuwe tool: het elektronisch effectenregister.

Waarom deze elektronische tool?

Elke onderneming is verplicht om een aandeelhoudersregister bij te houden. In dit register staat wie de aandeelhouders zijn, hoeveel aandelen er zijn, sinds wanneer, hoe de aandeelhouder de aandelen heeft verkregen, enz.

Maar er zijn nadelen aan deze aandelenregisters. Het gaat om papieren boeken die wel eens zoek geraken. Jammer genoeg is de informatie ook niet altijd volledig en up-to-date, waardoor de betrouwbaarheid in vraag kan worden gesteld. Dit kan leiden tot discussies.

Een elektronisch effectenregister verhelpt deze problemen.

Praktische werking

De notarissen en accountants dragen vanaf 1 mei 2019 zorg voor de juiste registratie van de informatie over de aandeelhouders. De informatie wordt bijgehouden op een elektronisch platform. De registratie zorgt ervoor dat geen informatie verloren gaat en dat ze betrouwbaar is (lees: niet manipuleerbaar).

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 1 mei 2019 treedt ook het nieuwe WVV in werking. Een belangrijke wijziging: het principe dat ‘één aandeel één stem’ vertegenwoordigt, geldt niet meer. De juiste registratie van de stemrechten gekoppeld aan de effecten is hierbij essentieel.

Link met het UBO-register

Tegen 30 september 2019 moeten alle ondernemingen melden welke aandeelhouders meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang houden. Het zal mogelijk zijn om de informatie van het elektronisch effectenregister automatisch over te maken aan het UBO-register. Het is aan het bestuur van de onderneming om toelating te geven voor deze koppeling.

Toekomst: notariële aktes raadplegen

Het is ook de bedoeling dat ondernemers via dit platform notariële aktes kunnen raadplegen. Daarnaast zal de ondernemer dit platform kunnen openstellen naar banken of andere derden.

Advies FINUM Accountants

FINUM Accountants informeert u graag over de voordelen van het elektronisch effectenregister voor uw concrete situatie.

CTA blok nieuwsbericht 2