fbpx

Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts zullen binnenkort hun uiteindelijke begunstigden bekend moeten maken via het UBO-register. De deadline van 30 november 2018 is verlengd tot 31 maart 2019.

Wat is een UBO?

Het UBO-register is een gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen en stichtingen verplicht informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) moeten meedelen.

De Ultimate Beneficial Owner van een vennootschap is:

  1. De natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een andere vennootschap) meer dan 25% van de aandelen en/of van de stemrechten bezit in deze vennootschap.
  2. Een natuurlijk persoon die via andere middelen, zoals bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst, zeggenschap heeft over deze vennootschap.
  3. Een natuurlijk persoon die behoort tot het leidinggevend personeel. Deze laatste wordt enkel als UBO beschouwd wanneer er geen UBO wordt geïdentificeerd via de methoden hierboven.

Het is belangrijk om mee te delen op welke van de drie hierboven vernoemde mogelijkheden een persoon als UBO wordt beschouwd. De uiteindelijke begunstigde hoeft niet één natuurlijk persoon te zijn. Er kunnen meerdere UBO’s aanwezig zijn in de vennootschap.

Wat deelt u mee bij aanmelding in het UBO-register?

  • Identiteit van de uiteindelijke begunstigde.
  • Datum waarop die persoon een uiteindelijke begunstigde van die vennootschap is geworden.
  • Omvang van het belang/zeggenschap in die vennootschap. Betreft het een rechtstreeks of een onrechtstreeks belang? Op welke wijze wordt deze persoon als UBO beschouwd? In geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde zal ook de tussenpersoon kenbaar gemaakt moeten worden.

De gevraagde informatie kan u online, via MyMinFin, invoeren.

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

Het UBO-register kadert in de antiwitwaswetgeving. Bijgevolg kunnen de bevoegde instanties, zoals overheidsinstanties, het UBO-register raadplegen.

Verder hebben ook accountants, advocaten en banken toegang tot het UBO-register. Zij hebben immers een waakzaamheidsverplichting ten aanzien van hun klanten. Ook burgers kunnen, tegen betaling, een beperkt aantal gegevens raadplegen in het UBO-register. Ze kunnen dit enkel via een ondernemingsnummer of de naam van een vennootschap. Het is immers niet de bedoeling om via een persoonsnaam op te zoeken in welke vennootschappen hij/zij participaties heeft.

Advies van Finum accountants

Finum accountants begeleidt u graag bij het meedelen van de uiteindelijke begunstigde. In bepaalde gevallen zal het immers niet altijd even duidelijk zijn wie de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn.