fbpx

Voordelen alle aard ontstaan wanneer de werkgever/vennootschap bepaalde voordelen toekent aan de bedrijfsleider of werknemer. De waarde van het voordeel wordt berekend aan de hand van formules met vastgelegde coëfficiënten of aan de hand van forfaitaire bedragen.

 Deze voordelen alle aard worden aangemerkt als een beroepsinkomen en worden jaarlijks geïndexeerd.

De belangrijkste voordelen alle aard voor inkomstenjaar 2019

Forfaitaire bedragen

Omschrijving

Inkomstenjaar 2019

Elektriciteit (bedrijfsleider)

1.010,00 euro

Elektriciteit (‘anderen’)

460,00 euro

Verwarming (bedrijfsleider)

2.030,00 euro

Verwarming (‘anderen’)

910,00 euro

PC

72,00 euro

Tablet

36,00 euro

Internet

60,00 euro

Telefonie – toestel

36,00 euro

Telefonie - abonnement

48,00 euro

Werkelijke waarde berekend aan de hand van een formule

  • Voordeel alle aard gratis bewoning: [(100 x 60) x (geïndexeerd kadastraal inkomen x Percentage van het private gedeelte van de woning)] x 2
    Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de breuk 5/3 wanneer het een gemeubileerde woning betreft.

Lees ook: Voordeel alle aard woning: stand van zaken

  • Voordeel alle aard sociale bijdragen: Hierbij worden de effectieve kwartaalbijdragen in rekening genomen.
  • Voordeel alle aard VAPZ (‘gewoon’): Hierbij wordt eveneens de betaalde premie in rekening genomen. Het maximumbedrag voor 2019 bedraagt 3.256,87 euro.

Advies van FINUM Accountants

Neem gerust contact op voor meer informatie over de berekening van de voordelen alle aard.