fbpx

Het voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt berekend aan de hand van een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-uitstoot past men elk jaar aan aan de gemiddelde uitstoot van de nieuwe wagens.

Referentie-uitstoot stijgt in 2019, voordeel is lager

Men ging ervanuit dat deze gemiddelde uitstoot jaar na jaar zou dalen, naarmate het wagenpark in België zuiniger wordt. Hierdoor zou het voordeel jaar na jaar toenemen. Maar door de ontmoediging van de dieselwagens en de populariteit van de SUV, is die gemiddelde uitstoot gestegen. Hierdoor zal de referentie-uitstoot stijgen in 2019 ten opzichte van 2018.

  • Voertuigen met een dieselmotor: 88g/km (i.p.v. 86 voor 208)
  • Voertuigen met een benzinemotor: 107gr/km (i.p.v. 105 voor 2018)

Dit resulteert in een lager voordeel alle aard voor 2019.

Welke formule?

Voor alle duidelijkheid hieronder de gebruikte formule:

Cataloguswaarde x leeftijdsquotiënt x (5,5 + (0,1 x (CO2-uitstoot – referentie-uitstoot)) x 6/7

Lees ook

Advies van Finum accountants

Finum accountants begeleidt u graag bij het berekenen van uw voordelen van alle aard van uw bedrijfswagen.