fbpx

Het pensioen laat niemand onberoerd. Maar hoe wordt het pensioenbedrag berekend? De berekeningswijze hangt onder andere af van jouw statuut.

In een vorig artikel bespreken we de wettelijke pensioenleeftijd. Hier gaan we dieper in op de berekening.

Bij de berekening van dit pensioenbedrag zijn deze factoren belangrijk:

  1. Lengte van de loopbaan
  2. Hoogte van de inkomsten doorheen de loopbaan
  3. Gezinssituatie

Twee pensioenberekeningen

De pensioendienst zal altijd twee berekeningen maken waarbij ze altijd het hoogste bedrag zal uitbetalen. Allereerst zal men het pensioen berekenen op basis van de eigen inkomsten. Vervolgens berekent men het gewaarborgd minimumpensioen dat wettelijk wordt vastgesteld.

De berekening is ook verschillend naargelang het statuut.

Berekening pensioen zelfstandige

1. Berekening pensioenbedrag

Formule toegepast op elk loopbaanjaar waarin u het statuut als zelfstandige hebt genoten:

(Totaal netto belastbaar inkomen x herwaarderingscoëfficiënt) x 60% (alleenstaande) of x 75% (gezinspensioen)

De herwaarderingscoëfficiënt is nodig om rekening te houden met de indexatie.

Dit is een vrij ingewikkelde berekening zoals u merkt. Voor een meer juiste berekening: ga naar MyPension.

Mag je bijverdienen als zelfstandige als je gepensioneerd bent? 

2. Overzicht minimumpensioen

 

Minimumpensioen –
volledige loopbaan

Minimumpensioen –
onvolledige loopbaan

Gezinspensioen 

€ 18.801,47

€ 18.542,39

Pensioen als alleenstaande

€ 15.045,92

€ 14.838,59

Een volledige loopbaan wordt bereikt bij een tewerkstelling van 14.040 dagen (= 45 jaar).

U kunt van een gezinspensioen genieten wanneer de partner nog geen recht heeft op een pensioen of wanneer de som van de ‘alleenstaandenpensioenen’ kleiner is dan het gezinspensioen van één van beide partners.

Bijverdienen op pensioen

U zal merken dat de pensioenbedragen beduidend lager zijn dan het gemiddelde inkomen tijdens uw loopbaan. Vaak wenst u een extraatje na uw pensioenleeftijd.
Lees hier meer over bijverdienen na pensioenleeftijd.

Vragen over uw pensioen?

Heeft u vragen over de berekening van uw pensioenbedrag? Vraag gerust een woordje uitleg bij uw contactpersoon bij Finum Accountants.

CTA blok nieuwsbericht 2