fbpx

Wie activiteiten heeft ondergebracht in een vennootschap of een eenmanszaak, stipt best deze belangrijke data aan zodat hij/zij tijdig aan enkele formaliteiten kan voldoen. Denk hierbij aan het indienen van BTW-aangiftes, neerlegging jaarrekening, indienen aangifte in de vennootschapsbelasting, …

Dit zijn enkele algemene regels:

Termijnen voorafbetaling vennootschapsbelasting

De uiterste data waarop een vennootschap haar voorafbetalingen kan doorvoeren, is afhankelijk van de datum van afsluiting van het boekjaar.

Dit schema volgt de planning voor vennootschappen waarvan de boekjaren afsluiten per 31/12/2019:

  • Voorafbetaling 1ste kwartaal 2019: vóór 10/04/2019
  • Voorafbetaling 2de kwartaal 2019: vóór 10/07/2019
  • Voorafbetaling 3de kwartaal 2019: vóór 10/10/2019
  • Voorafbetaling 4de kwartaal 2019: vóór 20/12/2019

Indien u uw boekjaar niet per kalenderjaar voert, is volgende regel van toepassing: de betalingen moeten worden gedaan uiterlijk de tiende dag van de vierde, de zevende en de tiende maand. De voorafbetaling voor het vierde kwartaal moet u doen voor de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

Termijnen voorafbetaling personenbelasting

Ook natuurlijke personen kunnen voorafbetalingen doen. De termijnen hiervoor zijn gelijk aan deze voor de vennootschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren (zie opsomming hierboven).

Een “gebroken (boek)jaar” bestaat immers niet in de personenbelasting.

Termijn aangifte vennootschapsbelasting

  • De termijn mag niet korter zijn dan één maand vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd.
  • De termijn mag niet langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

In de praktijk wordt een uitstel toegestaan voor de aangiftes van de boekjaren die gelijklopen met een kalenderjaar. Voor het aanslagjaar 2019 is de uiterste datum van indiening vastgesteld op 26/09/2019.

Termijn aangifte personenbelasting

De termijn voor de indiening van de aangifte in de personenbelasting is afhankelijk van de wijze van indiening: op papier of via Tax-on-web (digitaal).

De uiterste datum van indiening voor een aangifte op papier is al verstreken (28/06/2019). Er is onlangs beslist om de deadline van 11/07/2019 uit te stellen naar 15/07/2019. Je hebt dus als burger nog om je aangifte via Tax-on-web in te dienen tot en met 15/07/2019! 

Bij indiening via een accountant/boekhouder, heeft u een uitstel tot 24/10/2019.

Termijn neerlegging jaarrekening

De jaarrekening moet u neerleggen binnen de 30 dagen nadat deze werd goedgekeurd door de algemene vergadering. Een jaarrekening moet steeds binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Een jaarrekening moet dus steeds ten laatste 7 maanden na datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale bank van België.

Termijn indienen BTW-aangiftes

Afhankelijk van de hoogte van uw omzet (grens 2.500.000 euro/jaar) bent u voor de BTW een ‘maandaangever’ of een ‘kwartaalaangever’.

BTW-aangifte per maand

De uiterste datum van indiening en betaling is vastgesteld op de 20ste dag van de maand die volgt op de maand waarop de aangifte betrekking heeft. Voorbeeld: de BTW-aangifte over de maand januari moet worden ingediend voor 20 februari.

De maandaangevers moeten uiterlijk op 24 december een voorschot betalen. Het bedrag van het voorschot is in de praktijk gebaseerd zijn op het saldo van november. Anderzijds kan men ook opteren om een voorschot te betalen op basis van de handelingen van de periode van 1 december – 20 december.

BTW-aangifte per kwartaal

Voor de kwartaalaangevers is de datum van indiening en betaling vastgesteld op de 20ste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft.

De voorschotregeling voor kwartaalaangevers werd reeds geruime tijd geleden afgeschaft. Toch zal u uiterlijk op 24 december een voorschot moeten betalen voor het vierde kwartaal. In de praktijk zal vaak het verschuldigde saldo van het derde kwartaal als voorschot betaald worden.

Button 3