fbpx

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. In het nieuwe WVV spreken we niet meer van zaakvoerders maar van bestuurders.

Op deze manier wordt de terminologie in de nv en de bv op elkaar afgestemd. We spreken nu dus over aandeelhouders, bestuursorgaan en bestuurders, waar we vroeger in de bvba over vennoten en zaakvoerders spraken.

Naast deze uniforme terminologie zijn er nog andere belangrijke wijzigingen:

Ontslagbescherming van bestuurder

De ad nutum afzetbaarheid (zonder reden, voorafgaandelijke motivering) van bestuurders blijft de regel, maar vennootschappen kunnen in hun statuten regels opnemen over de ontslagbescherming. Ze kunnen hierover ook niets voorzien in de statuten. In dit geval kan de algemene vergadering, die over het ontslag beslist, alsnog maatregelen over de opzeggingstermijn en –vergoeding nemen.

Oprichten van nv en/of bv met één bestuurder

Voortaan is het ook mogelijk om de nv of de bv op te richten en te besturen met maar één persoon. In de bv kan er ook gekozen worden om een college van bestuurders aan te duiden.

Waarom een hervorming van het vennootschapsrecht?

Het doel van deze hervorming is ons land aantrekkelijker te maken voor onder andere buitenlandse investeerders. Het vennootschapsrecht werd eenvoudiger en meer flexibel.

Een greep van de meest in het oog springende maatregelen:

  • Minder vennootschapsvormen. In hoofdzaak zijn er 4 vormen: bv, nv, maatschap en cv;
  • De afschaffing van het kapitaalbegrip in de bv;
  • Aandelen met meervoudig stemrecht;
  • Toenemend belang van financieel plan bij oprichting;
  • Nieuwe regels bij winstuitkering.

Advies FINUM Accountants

Meer informatie over de hervorming van het vennootschapsrecht? Finum Accountants houdt de aanpassingen voor u in het oog. Stel gerust uw vragen!

CTA blok nieuwsbericht 2