fbpx

Het belang van een btw-conforme factuur wordt vaak onderschat. De verplichte vermeldingen op een factuur zijn belangrijk voor zowel de belastingplichtige – dienstverrichter/leverancier als voor de afnemer. Wat moet u zeker vermelden?

Een niet conforme aankoopfactuur kan immers leiden tot verwerping van het recht op aftrek. Dit kan leiden tot een administratieve boete, die tot 10% bedraagt van de afgetrokken btw.

Wat moet u vermelden op een factuur?

 1. De datum waarop de factuur is opgemaakt en een opeenvolgend nummer, volgens één of meer reeksen, dat de facturen op eenduidige wijze identificeert.

 2. De naam of de maatschappelijke benaming en het adres van de bij de handeling betrokken partijen;

 3. Het BTW-identificatienummer van de persoon die de factuur opmaakt;

 4. De gegevens die nodig zijn om de handeling te determineren en om het tarief van de belasting vast te kunnen stellen.
  Belangrijk: de benaming van de geleverde goederen en/of de verstrekte diensten, hun hoeveelheid alsook het voorwerp van de diensten;

 5. Per tarief, de maatstaf van heffing en het totaalbedrag van de verschuldigde belasting;

 6. Een verwijzing naar de overeenkomst of naar elk ander stuk opgemaakt tussen de betrokken partijen, dat de aard en de hoeveelheid van de verkregen goederen of het voorwerp van de ontvangen diensten alsmede de prijs en het toebehoren ervan kan bewijzen;

 7. Bijzonderheden:
  • Wanneer de handeling vrijgesteld is van btw: een verwijzing naar de bepaling van de btw-richtlijn of het Belgische btw-wetboek of enige andere gelijkwaardige bepaling.
  • Indien de btw verschuldigd is door de medecontractant of in geval van intracommunautaire transacties: de bewoordingen ‘Btw verlegd’
  • In geval van self-billing: de bewoording ‘factuur uitgereikt door afnemer’.
  • In geval van creditnota’s of debetnota’s: een verwijzing naar de vroeger uitgereikte stuk(ken).

Er bestaan nog heel veel andere specifieke btw-vermeldingen. Neem contact op met een van de medewerkers van Finum Accountants voor uw specifieke geval.

CTA blok nieuwsbericht 2