fbpx

Drie jaar, zo lang heeft de controleur om te onderzoeken of het bedrag van de aangegeven inkomsten correct is.

Verlengen tot 7 of 10 jaar bij fraude

Deze termijn van drie jaar moet men rekenen vanaf de laatste dag van het boekjaar. Deze termijn kan in geval van fraude verlengd worden tot 7 jaar. De wet van 11 februari 2019 over fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen verlengt de aanslagtermijn bij juridische constructies tot 10 jaar.

Bij aanwijzingen van belastingontduiking via opgezette juridische constructies in fiscale paradijzen, zal de administratie de belastingplichtige daarvan op voorhand schriftelijk inlichten.

Uitzondering voor landen dubbel belastingverdrag

Deze extra termijn van 10 jaar is niet van toepassing op juridische constructies in landen waarmee België een dubbel belastingverdrag heeft en waarbij dus fiscale informatie wordt uitgewisseld. Deze constructies moeten ook specifiek zijn opgezet met het oog om de belastbare oorsprong of het bestaan van vermogen te verbergen.

Voor meer specifieke vragen kan u steeds bij een van de experts van Finum Accountants terecht.

CTA blok nieuwsbericht 2