fbpx

Het erfrecht wijzigde op 1 september 2018.  Doel van deze hervorming was het beter aansluiten van de regels op de maatschappelijke realiteit. Zo heeft de erflater nu meer vrijheid en zekerheid om zijn nalatenschap te regelen. Wilt u de oude regels inzake de wijze en waardering van schenkingen behouden, dan kunt u een ‘verklaring van behoud’ afleggen.

Wanneer is verklaring van behoud bij schenkingen nuttig?

Gedane schenkingen worden anders gewaardeerd als de erflater na 1 september 2018 komt te overlijden. Bij het overlijden gaat de notaris over tot de wedersamenstelling van het vermogen. Om na te gaan of er geen erfgenaam benadeeld werd, gaat de notaris na wat de erflater heeft op de dag van het overlijden en houdt hij rekening met schenkingen uit het verleden.

Onderscheid tussen roerende en onroerende goederen

Vanaf 1 september 2018 wordt de waarde bepaald op basis van de waarde op het moment van de schenking en vervolgens geïndexeerd tot de dag van overlijden. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen roerende en onroerende goederen.

In de vroegere regels werd wel een onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. De waardering van roerende goederen werd vastgelegd op het ogenblik van de schenking. De waardering van onroerende goederen wordt vastgelegd op de dag van verdeling van de erfenis.

Als u akkoord gaat met de nieuwe waarderingsregels, dan moet u niets doen. Het is dan wel mogelijk dat door de nieuwe waarderingsregels, die ook van toepassing zijn op vroegere schenkingen, de waardering niet overeenkomt met de wil en dus niet het gewenste resultaat wordt bereikt.  Als u opteert voor de oude waarderingsregels op gedane schenkingen tot 1 september 2018, dan moet u voor de notaris een ‘verklaring van behoud’ afleggen.

Voor alle schenkingen

De verklaring van behoud geldt wel voor alle schenkingen. Het is dus aan te raden om een duidelijk overzicht te maken en te bekijken of dit al dan niet aangewezen is om te doen.

Verklaring van behoud verlengd tot 1 september 2019

De oorspronkelijke termijn van het afleggen van deze verklaring bedroeg 1 september 2018. Deze werd verlengd tot 1 september 2019.

Advies van Finum accountants

De accountants van Finum accountants geven u graag meer advies over het nieuwe erfrecht en de voorwaarden voor een 'verklaring van behoud'.