fbpx

De overheid bevordert het woon-werkfietsen – of het nu gaat om een gewone fiets, een elektrische of speed pedelec - met diverse fiscale maatregelen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer zijn er voordelen, al dan niet fiscaal geïnspireerd. De trend is niet meer te stoppen: iedereen de fiets op.

Welke voordelen voor de werkgever?

De werkgever kan aan de werknemer een belastingvrije fietsvergoeding geven. Let wel, deze vergoeding is een gunst tenzij anders overeengekomen in een CAO. Deze fietsvergoeding bedraagt 0,23 euro per km. Dit is een volledige aftrekbare bedrijfskost waarop geen RSZ bijdrage verschuldigd is.

Daarnaast kan de werkgever een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Het voordeel van deze terbeschikkingstelling is volledig belastingvrij op voorwaarde dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer.

De belastingvrije fietsvergoeding en het vrijgesteld voordeel van de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets zijn samen toegelaten.

Tenslotte krijgt de werkgever ook een fiscale duw in de rug bij investeringen in fietsinfrastructuur, zoals fietsen, fietsenstalling en onderhoud. Deze zijn voor 120% aftrekbaar.

Welke voordelen voor de werknemer?

Voor de werknemer is deze fietsvergoeding een onbelast inkomen, op voorwaarde dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de 0,23 euro per km. De fietsvergoeding moet dus niet opgenomen worden in de belastingaangifte.

Mocht de werkgever een hogere vergoeding geven dan de maximum 0,23 euro per km, dan is dit wel een belastbaar beroepsinkomen. De werknemer moet dit opnemen in de belastingaangifte. Zowel de werkgever als de werknemer betalen hierop sociale zekerheidsbijdragen. In de praktijk wordt bijna nooit een hogere dan de fiscale vergoeding gegeven.

De werknemer kan de fietsvergoeding combineren met andere vergoedingen. Het traject naar het werk kan immers bestaan uit andere verplaatsingen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer (vanaf de rand van de stad) of met de eigen wagen (tot aan de rand van de stad).

Beroepskosten bewijzen

Daarnaast kunnen de werknemers hun werkelijke beroepskosten bewijzen in plaats van het fiscale forfait te gebruiken. Dan heeft de werknemer volgende keuze:  

  • Ofwel kunnen de fietsverplaatsingen voor het woon-werkverkeer ingebracht worden aan 0,23 euro per km. De fietsvergoeding die door de werkgever werd toegekend moet hier niet van worden afgetrokken.
  • Ofwel bewijst de werknemer alle werkelijke kosten die betrekking hebben op het fietsgebruik met facturen, bonnetjes, enz. De praktijk wijst uit dat het aftrekbare bedrag van 0,23 euro per km de kosten ruimschoots dekt.

Bovenstaande elementen geven aan dat met de gunstmaatregelen van de overheid de aankoop van de fiets in geen tijd terugverdiend is.

Wat zijn uw voordelen? Raadpleeg Finum accountants

Wilt u meer weten over uw voordelen van een fietsvergoeding? Bel of mail naar Finum accountants. Zij wijzen u graag de weg.