fbpx

Geniet van een belastingbesparing in de personenbelasting van 30% of 45% bij een investering in startende ondernemingen.

Belastingvermindering van 30% of 45%

In vak X van de aangifte in de personenbelasting vinden we de belastingverminderingen terug.

Dankzij dit systeem kunt u als particulier genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% wanneer u rechtstreeks investeert in het kapitaal van respectievelijk een kleine vennootschap of een micro-vennootschap.

Wat zijn de voorwaarden voor Tax shelter voor startende ondernemingen?

Deze investering moet gebeuren in het kader van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van deze vennootschap. Hierbij worden nieuwe aandelen op naam verworven door een particulier en dit via een inbreng in geld. Deze aandelen worden uitgegeven door de startende vennootschap vanaf 1 juli 2015. Verder worden bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en andere personen met gelijksoortige functies uitgesloten van deze maatregel wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun functie uitoefenen in deze vennootschap.

Investeringsbeperking van 100.000 euro per jaar

De natuurlijke persoon mag hoogstens 30% van de aandelen verwerven via de investering die in aanmerking komt voor deze belastingvermindering. Verder wordt de investering beperkt tot 100.000 euro per jaar. Hierdoor zal de maximale belastingvermindering dus 30.000 euro (kleine vennootschap) of 45.000 euro (micro-vennootschap) bedragen. De startende onderneming zal gedurende haar duur maximaal 250.000 euro aan bovenvermelde inbrengen mogen ontvangen.

Aandelen vier jaar aanhouden

Tenslotte moeten de aandelen gedurende vier jaren worden aangehouden. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarde zal de belastingvermindering worden teruggenomen. Dit zal gebeuren door toepassing van volgende breuk:

website tabel Tax shelter voor startende ondernemingen

Belastingvermindering is niet terugbetaalbaar

Deze belastingvermindering is niet terugbetaalbaar, noch overdraagbaar. Het is dus belangrijk dat de belastbare basis voldoende is om optimaal te kunnen genieten uw besparing via dit systeem van ‘Tax shelter voor startende ondernemingen’.