fbpx

Het afschaffen van de kapitaalvereiste in de bvba is een van de maatregelen in de hervorming van het vennootschapsrecht. In de toekomst zullen we niet meer spreken van bvba, maar van bv (Besloten Vennootschap).

Nu bedraagt het startkapitaal van de bvba 18.550 euro. In de toekomst zullen we de bv kunnen oprichten zonder dit minimumkapitaal te storten. 

Ondernemen aantrekkelijker maken

Het doel van deze aantrekkelijke vennootschapsvorm is het ondernemen aantrekkelijker te maken (lees: aantrekken van buitenlandse investeerders).  De afschaffing van het minimumkapitaal sluit ook aan bij de economische realiteit. De oprichters moeten nu een financieel plan voorleggen waarin ze het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoorden in het licht van de geplande activiteiten. Hierbij kan dit vermogen bestaan uit de inbreng in geld of in natura maar ook uit een inbreng van nijverheid.

Beschermingsmaatregelen

Het huidige kapitaalconcept zou in theorie bescherming moeten bieden aan de schuldeisers van de vennootschap. Maar dit concept is voorbijgestreefd. In het ondernemingsrecht, dat voortaan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of WVV, zal heten, worden andere beschermingsmaatregelen voorzien om tegemoet te komen aan de afschaffing van het concept kapitaal.

Gewijzigde alarmbelprocedure

Ten eerste worden de maatregelen rond bestuurdersaansprakelijkheid aangescherpt en uitgebreid. We denken hierbij aan de gewijzigde alarmbelprocedure waarbij het bestuursorgaan de algemene vergadering moet bijeenroepen wanneer het netto-actief dreigt negatief te worden. Of de aansprakelijkheid wanneer de betrokken bestuurder niet gehandeld heeft als een normaal voorzichtig huisvader bij een nakend faillissement.

Dubbele uitkeringstest

Daarnaast worden schuldeisers van de vennootschap beter beschermd door de dubbele uitkeringstest waaraan de uitkeringen uit de vennootschap worden onderworpen. Enkel als de balanstest en liquiditeitstest positief zijn, mag de bv overgaan tot een uitkering aan haar aandeelhouders.

Wijzigingen vennootschapsrecht en fiscaal recht

De afschaffing van de notie kapitaal zorgt er ook voor dat er heel wat andere vennootschapsrechtelijke regels, maar ook fiscale regels moeten worden herschreven. We denken hier aan kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen die er in de toekomst helemaal anders zullen uitzien, het bezit van eigen aandelen in het kapitaal, de DBI-regels, de herkwalificatie van betaalde intresten in dividenden, enzovoort.

FINUM Accountants en advies over financieel plan

Het is dus raadzaam om omzichtig met deze afschaffing om te gaan. Dit blijkt uit de verstrengde regels voor het financieel plan en de uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid. FINUM Accountants adviseert u graag hierover.