fbpx

POZ, VAPZ, IPT, winstdeelname, anticipatieve heffing, solidariteitsbijdrage, … Wat houden deze formules in en hoe verloopt de eindtaxatie? VAPZ is zonder twijfel de meest interessante formule.

Bemerking bij deze pensioenopbouwformules: op het einde van de rit wordt een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% en een RIZIV-bijdrage van 3,55% ingehouden op zowel het opgebouwde pensioenkapitaal als op de winstdeelname.

POZ: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Zelfstandigen zonder een vennootschap kunnen een aanvullend pensioen opbouwen. Als u de voorwaarde van de 80%-regel respecteert (en in dit geval op basis van een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren) dan geniet u op de premies een belastingvermindering van 30%. Bovendien kunt u de POZ combineren met VAPZ. Het eindkapitaal van de POZ wordt belast aan de afzonderlijke aanslagvoet van 10%. De winstdeling is vrij van deze belasting. De uitkering van uw pensioenkapitaal gebeurt op het moment dat u het wettelijk pensioen opneemt.

VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Een VAPZ afsluiten is vaak interessant omdat het heel wat fiscale en sociale voordelen biedt. De betaalde bijdragen zijn weliswaar geplafonneerd (3.187,04 euro in 2018), maar u mag ze aftrekken als beroepskosten en dus van uw hoogste belastingschijf. Tevens kan dit leiden tot lagere sociale bijdragen. De eindbelasting hier verloopt volgens het stelsel van de fictieve rente. De leeftijd waarop u op pensioen gaat, bepaalt de hoogte van de fictieve rente en hoe lang u de rente moet aangeven. De fictieve rente schommelt tussen 3,5% (leeftijd 60 jaar) en 5% (leeftijd 65 jaar) en de termijn van aangifte bedraagt 13 jaar (leeftijd tot 64 jaar) of 10 jaar (leeftijd 65 jaar en ouder).

IPT: Individuele Pensioentoezegging

Dit is een vorm van pensioenopbouw waarbij de premies volledig betaald worden door uw vennootschap. De premies vormen een aftrekbare beroepskost in uw vennootschap. Het tarief van de eindtaxatie is ook hier afhankelijk van de leeftijd:

  • Taxatie van 20% op 60 jaar;
  • Taxatie van 18% op 61 jaar;
  • Taxatie van 16,5% op 62 tot 64 jaar;
  • Taxatie van 10% vanaf 65 jaar.

Conclusie

De VAPZ is zonder twijfel de meest interessante formule om aan pensioenopbouw te doen. Maar omdat de bijdrage geplafonneerd is, is het wenselijk om dit aan te vullen met de IPT (voor zelfstandigen die een vennootschap hebben) of door de POZ (voor zelfstandigen die geen vennootschap hebben).