fbpx

Gezien de beperkte elektrische actieradius van sommige plug-inhybrides gelden vanaf 2020 nieuwe maatregelen die de fiscale voordelen van deze wagens sterk beperkt.

Vanaf 1 januari 2020 worden de fiscale voordelen enkel toegekend aan hybride modellen met een batterijcapaciteit met een betekenisvolle actieradius in elektrische modus. Op dit moment voldoen slechts enkele modellen aan deze nieuwe norm. Alle andere modellen verliezen dus hun fiscaal voordeel vanaf 2020. Voor de gewone ‘stekkerloze’ hybrides verandert er dus niets en blijft de officiële uitstootwaarde de basis voor de berekening.

Nieuwe regels aftrekbaarheid autokosten

  • Tot 31 december 2019: aftrek van de autokosten op basis van de CO2-uitstoot barema’s
  • Vanaf 1 januari 2020: aftrek percentage= 120 – (0,5 x CO2g/Km x coëfficiënt)

 website tabel Hybrides

Dit met een maximum van 100% en een minimum van 50%. Als de CO2-uitstoot groter is dan 200 gr/km geldt een maximum van 40%.

Welke regels gelden voor nep-hybrides?

Een nep-hybride is een wagen die deels op brandstof rijdt en deels op een oplaadbare batterij, maar waarvan de capaciteit van de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kwh per 100kg wagengewicht, of een C02-uitstoot van meer dan 50g/km.

Als CO2-uitstootgehalte in het nieuwe stelsel gelden:

  • De CO2-uitstoot van hetzelfde model die uitsluitend voorzien is van een brandstofmotor.
  • Indien van het hybride model geen uitvoering bestaat met een brandstofmotor, dan wordt de uitstootwaarde van de hybride versie vermenigvuldigd met 2,5.

Uitzondering: indien de nep-hybride werd aangekocht vóór 1 januari 2018 blijft voor deze wagens de C02 gelden van de hybride versie voor de levensduur van de wagen. Onder aangekocht vóór 1 januari 2018 verstaan we werkelijk aangekocht, bestelbon getekend of leasecontract getekend.

Voorbeeld ‘nep-hybride’

BMW X5 40e plug-in-Hybride (77 g/CO2, energiecapaciteit batterij: 0,41kWh/100kg wagengewicht)

Van deze wagen is geen niet-hybride tegenhanger beschikbaar.

website tabel Hybrides2

Omdat er geen niet-hybride variant is, berekenen we de uitstootwaarde als volgt: CO2-uitstoot hybride versie x 2,5 dus 77 x 2,5 = 192,5 g/km.