fbpx

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is belangrijk dat de vennootschap dit tijdig en op de juiste manier doet, want het nalaten hiervan kan een behoorlijk prijskaartje met zich meebrengen.

Wijziging regels vermeerdering

Recent werden de regels in verband met vermeerdering gewijzigd. Deze regels vinden hun uitwerking voor belastbare tijdperken die ten vroegste starten vanaf 1 januari 2018.

De tijdstippen voor de voorafbetaling van aanslagjaar 2019 (boekjaar volgens kalenderjaar):

 1ste kwartaal 2018:          Dinsdag 10 april 2018

 2de kwartaal 2018:          Dinsdag 10 juli 2018

 3de kwartaal 2018:          Woensdag 10 oktober 2018

 4de kwartaal 2018:          Donderdag 20 december 2018

Verhoging basisrentevoeten

Een eerste wijziging is terug te vinden in de verhoging van de basisrentevoeten voor de berekening van de vermeerdering.

Verhoging wegens onvoldoende voorafbetaling van 6,75% x verschuldigde belasting. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd door de gedane voorafbetaling, afhankelijk van de periode waarin de voorafbetaling werd doorgevoerd:

Voor de 10de van de 4de maand: 9%

Voor de 10de van de 7de maand: 7,50%

Voor de 10de van de 10de maand: 6%

Voor de 20ste van de laatste maand: 4,5%

Belangrijk dus om voldoende voorafbetalingen door te voeren tijdens de eerste twee periodes om een vermeerdering te vermijden.

Niet voor kleine vennootschappen

Deze belastingvermeerdering is niet verschuldigd voor kleine vennootschappen (volgens Art.15 §1 – §6 Wetboek vennootschappen) gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

FINUM Accountants informeert over tussentijdse staten

Het is dus meer dan ooit belangrijk dat u tijdig wordt geïnformeerd over uw tussentijdse staten. FINUM Accountants kan u hierbij uiteraard helpen.